Udgivet man d. 8. jan 2018, kl. 16:00

Referat fra generalforsamlingen den 7-1-2018 i Skt. Lukas  kunstforening CVR-nr. 35145680

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Hansen blev valgt til dirigent og Grethe Søsted til referent.

Mødet blev styret både hyggeligt og professionelt.

Henrik meddelte, at der var indkommet 11 fuldmagter til udlodningen af kunst.

Der var mindst 2/3 af medlemmerne tilstede ved generalforsamlingen.


2. Formandens beretning ved Anna-Kirstine

2017 har været et særligt år på grund af kulturåret 2017. I kunstforeningen blev emnet ”Gentænk kærligheden” valgt i samarbejde med Jørn Rønnow. Emnet har gennemsyret foreningens 6 udstillinger, der alle var af tidligere udstillere. Rikke Steenholdt lavede lyskunst til kirkens tårn, og det blev tændt en dejlig medlemsforårsaften med trompetfanfare og god stemning.

Der var ligeledes Power Point show ”Kunst og Kildevand” med Jan Balling, foredrag ved Anne Pahuus ” Kærlighedens bredde”. To kunst på gåben, besøg hos ravkunstner og rundvisning på Århus universitet med kunst af Erik A. Frandsen og Inge Dahl. I september kunsthåndværkermarkedet med 23 kunstnere, en rigtig vellykket dag.

Der er p.t. ca. 84 medlemmer. Der er stor interesse for flere medlemmer, og dette er et af vore fokusområder.

Der kommer mange henvendelser fra kunstnere og foreningen er også selv opsøgende.

Foreningen opfordrer medlemmerne til at oplyse om mailadresse, da det letter kommunikationen med medlemmerne.

Tak for lån af lokaler, tak til bestyrelsen.

 

3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet ved Lisbeth

Regnskabet blev gennemgået, det blev godkendt. Regnskabet ser godt ud, der er i øjeblikket en beholdning på ca. 17.000 kr. I år gav både kunsthåndværkermarkedet og kunst på gåben et lille overskud.

 

4. Fastsættelse af kontingent ved Anna-Kirstine

Kontingentet på 250 kr. fastholdes i 2018, men der er forslag om, at det stiger til 300 kr. i 2019. Det blev vedtaget. Kontingentet har været uforandret i 15 år, der er prisstigninger på kunsten og også et ønske om indkøb af god kunst. Betaling fremover skal ske efter generalforsamlingen, når kontingentet er fastsat.

 

5. Indkomne forslag

Medlem Hanne Rasmussen foreslog en vedtægtsændring til §8 Regler for lodtrækning af indkøbt kunst

Ændringsforslag 1:

2a) Hvert medlem, der har betalt kontingent for hele det foregående år, og som er tilstede, deltager i lodtrækningen med et lod.

b) Hvis et medlem ikke er tilstede, kan medlemmet udelukkende deltage i lodtrækningen ved enten at give fuldmagt til bestyrelsen eller et af de fremmødte medlemmer.

3) De kunstværker, der er indkøbt i forbindelse med foreningens udstillinger og kunst på gåben udloddes hvert år

4) Udgår

5) Udgår

7) De udtrukne medlemmer vælger, blandt de indkøbte kunstgenstande, i den rækkefølge, som de udtrækkes.

8) Udgår

 

Ændringsforslag 2

Som forslag 1 med tilføjelse af:

2a) Hvert medlem, der har indbetalt kontingent for hele der foregående år, og som er tilstede, deltager i lodtrækningen med mindst et lod.

c) De medlemmer, som ikke får deres nummer udtrukket, vil deltage i lodtrækningen med yderligere et lod det følgende år. Denne praksis fortsætter indtil det pågældende medlemsnummer udtrækkes, hvorefter medlemmet igen deltager med et lod.

 

Forslagene blev debatteret, først forslag 2 som var det mest vidtgående.

Ændringsforslag 2 blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Medlem Anna-Kirstine Henriksen – på valg, blev genvalgt

Medlem Grethe Søsted – på valg, blev genvalgt

Medlem Lisbeth Berthelsen – på valg, blev genvalgt

Suppleant Karin Rasbech – på valg, blev genvalgt

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Ilse Toxbøl og revisor suppleant Søren Larsen blev genvalgt

 

8. Orientering om fremtidige aktiviteter

Anna-Kirstine gennemgik programmet for 2018 og fortalte, at bestyrelsen forsøger at tilrettelægge det således, at der er mange forskellige kunstarter repræsenteret.

Udover tre kunst på gåben, 5 udstillinger og kunsthåndværkermarkedet er der planlagt en udflugt til Mols.

 

9. Udflugt ved Karen Haugstrup

Bustur til Bregnet kirke (Arne Hauge Sørensen) og til Knebel Kirke (Bjørn Nørgaard) blev  præsenteret af Karen, og det vil kun blive gennemført ved mindst 40 tilmeldte.

 

10. Kunst på gåben ved Karin Rasbech

Karin fortalte om de tre kunst på gåben i 2018. Dorte Tilma, Christian Høgsbjerg og Marianne Bork. Alle tre værd at gæste med hver deres kunst. Der er aftalt en lille forhøjelse til gæster ved disse arrangementer 50 kr. og for medlemmer 30 kr.

 

11. Evt.

Stor tak og blomster til Vibeke, som yder et flot stykke frivilligt arbejde i køkkenet.

Stor tak og blomster til Henrik for dirigentrollen.

 

12. Bortlodning af værkerne

Runa fortalte om reglerne ved udlodningen.

Grete præsenterede værkerne og Erik sørgede for lodtrækningen.

 

Følgende medlemmer blev de heldige vindere:

Nr. 24 Birgit Elgaard: Ravsættet

Nr. 75 Anja Møller: Maleri af Ulla Bille

Nr. 25 Karin Rasbech: Bronzefugl af Tove Møller

Nr. 39 Jette M. Kristensen: Lyshuse af Jytte Rasmussen

Nr. 15 Frederiksberg Ys Mens klub: Maleri af Ulla Bille

Nr. 43 Margit Sletting: Bronzehjerte af Jørn Rønnow

Nr. 94 Kate Præst Jørgensen: Net af Anett Ankerlund

Nr. 66 Søren Larsen: Maleri af Inge Dahl

Nr. 77 Else H. Sørensen: Dansende figurer af Jytte Rasmussen

Nr. 37 Ulla Berntsen: Akvarel af Anne Østergaard

Nr. 58 Anni G. Hindsgaul: Osteklokke af Yerst

Nr. 30 Rikke S. Sørensen: Louis Jensen bøger

Nr. 47 Thea Kirkegaard: Maleri af Mette Tønder

Nr. 74 Helle M. Abrahamsen: Akvarel af Anne Østergård

 


Kategorier Nyt fra Kunstforeningen