Udgivet af Anonym, man d. 19. dec 2016, kl. 08:34

Efter et udtrykt ønske i sognet indleder vi et forsøg her i kirken med en udvidet åbningstid, så man har større mulighed for at komme forbi og sætte sig op i kirkerummet til en stille stund på en travl hverdag.


Kirken vil derfor som hovedregel være åben mandag - fredag kl. 9 - 18. I det tidsrum vil man kunne kigge ind og i mange tilfælde sætte sig i kirkerummet og lade hverdagen fare forbi for en stund.


Da vi samtidig er en kirke med mange aktiviteter, foregår der ofte noget også om eftermiddagen.


Der kan være Børnesang. En organist, en musiker eller et kor, der øver, så smukke toner lyder. Det kan være, der gøres klar til en koncert. Det kan være, vores kirketjenere gør kirken ren, så den bliver fin igen til næste gudstjeneste.

Selv om alt dette kan foregå, så er I velkomne til at kigge ind og se, om der er mulighed for at sætte sig. Hvis der er nogen i kirken, er det en god idé at aftale nærmere med vedkommende.


Ved kirkelige handlinger såsom bisættelser, begravelser, voksendåb og vielser beder vi jer respektere, hvad der da vil blive anvist af vores personale.


Det er frivillige, der gør, at dette kan lade sig gøre, og man vil kunne møde en låst dør - men vi vil rigtig gerne, at I forsøger, om der er åbent. Rent praktisk er der indgang gennem sognehuset ved den side, der vender ud mod hovedtrappen.


Velkommen i Sankt Lukas KirkeKategorier Nyheder