Udgivet man d. 11. mar 2019, kl. 10:00

For en tid lukker kirkerummet.

Sankt Lukas Kirke har fået tildelt anlægsmidler til restaurering af kirkerummet: 2.000.000 kr. Vi har arbejdet på det længe og glædet os ligeså længe. Men det giver selvfølgelig en lidt anderledes sommer-/efterårsperiode, da en del rokader bliver nødvendige. I kirken skal alt inventaret - bænke, lysekroner, døbefont m.v. tages ud og opbevares andre steder. Orgel, kors og andet, der ikke kan flyttes, skal pakkes ind og dækkes omhyggeligt til.

Kirkerummet vil være lukket for alle kirkelige handlinger, mens restaureringen er i gang. Vægge og loft skal skrabes ned i bund, og gulvet skal fuldstændig fornyes. Men intet skal ændres. Når vi åbner kirken igen, vil alt være som før. Blot endnu smukkere. Sikke en dejlig dag det bliver.

Under restaureringen ændrer vi Sognehuset til kirkerum. Det har vi fået biskoppens tilladelse til. Her kan alle kirkelige handlinger foregå på helt samme måde som altid i Sankt Lukas Kirke. Blot i andre omgivelser, selvfølgelig. Kirkens to yngste præster står for indretningen. Det bliver så spændende at se deres resultat.

Det er Menighedsrådets store ønske, at alle kan føle sig godt tilpas i de nye omgivelser, og være både forstående og tålmodige overfor de ændringer, vi nødvendigvis må foretage; og så glæde sig dobbelt til kirken ”bliver sig selv igen”.

Nogle aktiviteter bliver nødvendigvis berørt, derfor har vi indkaldt alle brugergrupper til møde den 20. marts, hvor vi mere konkret går ind i forløbet, der kommer til at løbe fra uge 23 og frem hen over sommeren/efteråret. Der bliver naturligvis løbende orienteret om alt på kirkens hjemmeside og på kirkens facebookside, ligesom man selvfølgelig, som man i øvrigt altid kan, kan kontakte vores kordegne, Maiken Terlund og Pernille Bendtsen. De har det store overblik over tider, lokaler og muligheder. Vi lukker kirken, men vi lukker ikke ned. Det er værd at slå fast. 

Karen Haugstrup

Formand for Menighedsrådet

Kategorier Nyheder