Udgivet fre d. 29. maj 2020, kl. 13:02

Vi har fået lavet en ny opmåling af kirkerummet i tråd med nyeste retningslinjer for coronasikker afstand, og regnet ud hvor mange personer vi må være i kirkerummet. Da der er forskellige afstandskrav afhængig af aktiviteten, kan vi lukke et forskelligt antal personer ind. 

Til højmesser kan vi fortsat kun lukke 52 ind.

Til kirkelige handlinger som dåb, begravelse, bryllup etc. ligger det tilladte antal deltagere mellem 52 og 122. Kontakt kirkekontoret ved spørgsmål forud, og kirketjeneren på dagen i kirken.

Kategorier Nyheder