Udgivet tor d. 17. sep 2020, kl. 14:18

Vi har pr. 15. september fået en ny præst i huset. Hun hedder Margrethe Münster Berg og har skrevet en lille præsentation af sig selv:

Jeg blev ordineret i Viborg Domkirke i januar 2018 efter forudgående gennemført Pastoralseminarium i Århus og et bestået §2-forløb. Når jeg af Biskop Henrik Stubkjær i 2016 fik grønt lys til at gøre brug af §2, som giver ikke-teologer mulighed for at søge præsteembede, skete det på baggrund af mine mangeartede undervisererfaringer bl.a. som lektor ved Pædagoguddannelsen i Randers, mine forskellige kirkerelevante erfaringer samt min oprindelige uddannelse som cand.mag. i musik og drama fra Århus Universitet.

I min første ansættelse var jeg konstitueret 50% som sognepræst i Harrevig Pastorat i Salling Provsti og 50% som stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift.

Siden har jeg været barselsvikar i Voldum og Rud sogne (60%) samt i Haldum, Vitten og Grundfør sogne (40%) i Favrskov Provsti, og varetaget et vakancevikariat i Langå og Torup sogne i Randers Søndre Provsti. 

Frem til 11/12-20 varetager jeg tillige et deltids-barselsvikariat ved Skæring kirke i Århus Nordre Provsti.

Jeg har således gjort mig en del erfaringer med at samarbejde med kirkens forskellige medarbejdergrupper samt med menighedsråd og præstekolleger, ligesom jeg har oplevet mange måder at være kirke på. 

Jeg er oprindeligt fra Als og bor nu i Risskov sammen med min 14-årige datter og vores frække hund.

Jeg kan kontaktes på mail: mmbe@km.dk og på telefon: 3034 1252.

Jeg ser frem til at lære jer i og omkring Sankt Lukas Kirke at kende.

Bedste hilsner

MargretheKategorier Nyheder