×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 5. januar 2020, kl. 14:30

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skt. Lukas Kunstforening.

Søndag den 5. januar 2020 kl. 14.30 i Sognehuset ved Skt. Lukas Kirke, Århus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af årsregnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter, flg. er på valg: 

Anna-Kirstine Henriksen (formand), Lisbeth F. Berthelsen (kunst på gåben), Grethe Søsted (næstformand og sekretær), Karin Rasbech (kasserer og suppleant)(alle modtager genvalg).

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Orientering om fremtidige aktiviteter

9. Eventuelt

10. Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker

Det er kun medlemmer af Kunstforeningen, som er valgbare til bestyrelsen og har stemme- og taleret.

Som medlem kan du deltage i udlodningen af årets indkøbte kunstværker ved fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt, som afleveres til dirigenten inden generalforsamlingen.

Husk, at betaling af kontingent for 2020 først kan ske efter fastsættelsen heraf på generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskab kan ske enten ved kontant betaling, ved indbetaling på konto nr. 1551 3629071482, eller på Mobile Pay 25583. HUSK TYDELIGT NAVN, EFTERNAVN OG MEDLEMSNUMMER.

OBS! Husk fernisering med Mogens Davidsen kl. 13.30 – lige inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Anna-Kirstine Henriksen

Formand


Medvirkende
Skt. Lukas Kunstforening
Sted Sankt Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C