Sankt Lukas Kirke, Aarhus søger selvledende kirketjener med teknisk snilde og udpræget sans for struktur og organisering af egne opgaver.

Sankt Lukas Kirke, Aarhus i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift søger en kirketjener, som får hovedansvaret for den daglige vedligeholdelse og det daglige tilsyn med både sognehus, tilhørende køkken, krypt samt kirkerummet. Måske har du en baggrund som pedel eller vicevært? Du har i hvert fald praktisk håndelag og en vis naturlig myndighed.

Du skal kunne trives med, at du selv skal strukturere dine daglige opgaver, og at arbejdet varierer henover hele ugen på forskellige tidspunkter morgen, aften og til gudstjenester og kirkelige handlinger i weekender og på helligdage.

Du får hovedansvaret for vedligehold af kirkens udendørsarealer efter årstidens normer, herunder saltning i glat føre, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, fejning, rensning af tagrender m.v.

Du får også hovedansvaret for pasning og tilsyn med kirken og sognehusets lokaler, herunder mindre reparationer og vedligehold, styring af varme- og ventilationsanlæg, lydanlæg og elektronisk klokkeringning, kontakt til husets håndværkere, klargøring og opstilling til arrangementer.

Stillingen indeholder kirketjeneste - herunder klargøring til og deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger som fx bryllupper, begravelser m.v. Kirken og sognehuset har mange brugere og arrangementer fordelt over hele ugen. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer med rummelighed og empati.

Vi forventer,

  • at du er servicemindet, pligtopfyldende, imødekommende og tillidsvækkende overfor alle, der færdes i kirken og kirkens lokaler
  • at du betragter dit arbejde hos os som en afgørende faktor for, at husets dagligdag hænger sammen
  • at du er struktureret, kan skabe overblik, og selv formår at tilrettelægge dit arbejde, så det imødekommer kirkeårets meget varierende opgaver
  • at du, trods stor selvstændighed, formår at samarbejde med både dine nærmeste kolleger, menighedsrådet og alle brugere af huset samt bidrage til et godt samarbejde med kirkeværge og kirke- og præstegårdsudvalget.

Ved ferie og sygdom vil du også skulle afløse husets anden kirketjener fx i forbindelse med mødeservice, opdækning, indkøb, rengøring. Husets anden kirketjener har hovedansvaret for rengøring.

Vi tilbyder

  • Dygtige og engagerede kolleger
  • Stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
  • En levende og travl arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling
  • Arbejde i et stort bysogn med ca. 10.500 indbyggere

Ansættelsesområdet er Aarhus Stift med tjenestested i Sankt Lukas Sogn. Sankt Lukas Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed. Børne- og straffeattest indhentes. Arbejdstiden er som udgangspunkt en 5-dages arbejdsuge med gennemsnitligt 30 timer ugentligt, men arbejdstiden opgøres over et kvartal. Der må påregnes weekend-, morgen- og aftenarbejde. Der er en fast ugentlig hverdagsfridag og en yderligere løs fridag, der placeres efter nærmere aftale. To gange i kvartalet gives de løse fridage i sammenhæng over en weekend. Der udfærdiges en rammetidsaftale for stillingen.

Ansættelserne er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandstatus og ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Har du ikke allerede gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, er det en forudsætning, at du gennemfører den indenfor 2 år efter ansættelsen.

Årslønnen aftales inden for intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger angående stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Louise Toft Dalsgaard på telefon 6130 8809 – træffes efter kl. 20.00.

Ansøgning vedlagt CV mailes til 8132fortrolig@sogn.dk senest den 22. august 2019. Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35.

Der er ikke boligpligt knyttet til stillingen.