En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte med udgangspunkt fra Aarhus Domprovsti er til besættelse hurtigst muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Om Folkekirkens Familiestøtte

Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivsel i hjemmet. Der er tale om forebyggende støtte. En god og tryg opvækst er afgørende for, at barnet får gode forudsætninger for et godt liv.

Målgruppen er børnefamilier, hvor forældrene ønsker støtte til at øge trivslen i hjemmet. Støtten er målrettet specifikke udfordringer i den enkelte familie og ophører, når det kan konstateres, at behovet er opfyldt. Målgruppen er familier, som det offentlige ikke har ansvaret for at hjælpe.

Der er flere tilbud. En af mulighederne for støtte går via forældrevenner, som er godkendte frivillige. Koordinatoren aftaler med forældrene, hvad der specifikt tilbydes af støtte. Den enkelte forældreven bliver herefter af koordinatoren matchet med familien på baggrund af den støtte, der er aftalt.

Andre nuværende støttetilbud er kommunikationskurser såsom Plej jeres Parforhold, Partjek samt Vejen videre efter skilsmisse.  I alle nævnte tilbud samarbejdes mellem lønnede medarbejdere og godkendte frivillige.

Koordinatorens primære arbejdsopgaver er:

* At formidle Folkekirkens Familiestøtte støttetilbud til alle forældre i provstiet – bl.a. via relevante instanser i provstiet, herunder menighedsråd, præster, medarbejdere ved kirkerne, skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, foreninger mv. Formidling er en løbende og særdeles vigtig opgave.

* At udvikle og fastholde relevante netværk

* Afklare støttebehovet med forældrene, der henvender sig og i øvrigt løbende have kontakt med de pågældende familier.

* Rekruttere, give sparring til, fastholde og lede de frivillige.

* Sagligt kan sikre gode match mellem familier og frivillige forældrevenner.

* Evaluerings og dokumentationsopgaver

* tæt samarbejde med den anden koordinator der er ansat på lige fod til at varetage Folkekirkens Familiestøtte i Aarhus kommune

Vi søger en koordinator, som:
* Har erfaring med at arbejde med frivillige, herunder rekruttering og ledelse
* Har et godt kendskab til børnefamiliers udfordringer
* Har analytiske evner og i stand til fagligt og sagligt at kunne begrunde sine beslutninger og handlinger
* Er god til at dokumentere sin indsats
* Har stærke kommunikative færdigheder både skriftligt og mundtligt
* Er meget udadvendt og rigtig god til at dyrke netværk
* Har et positivt livssyn, høj tolerance og særdeles god situationsfornemmelse
* Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et fællesskab, herunder indgå i et meget tæt og konstruktivt samarbejde om opgaveløsningen med ledelsen
* Har kendskab til Folkekirken

Vi forventer, at ansøgere forholder sig aktivt til stillingsopslaget i sin ansøgning!

Vi tilbyder:

  • En udviklingsorienteret arbejdsplads med store ambitioner.
  • En høj grad af fleksibilitet og mulighed for at tilrettelægge sit eget arbejde.
  • At kunne bidrage til at forældre bliver bedre til at tage godt vare på deres børn.
  • At indgå i udviklingen af fremtidens diakonale arbejde i Folkekirken.
  • En tidsbegrænset fuldtidsstilling – indtil 31.december 2020 med mulighed for forlængelse.

Organiseringen som koordinator:
Koordinatoren skal virke som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte med udgangspunkt i Aarhus Domprovsti, men deles om opgaverne i kommunen sammen med anden koordinator. Koordinatoren refererer til lederen Folkekirkens Familiestøtte.

Koordinatoren får arbejdsplads beliggende i Kannikegade i Aarhus.

Det forventes, at medarbejderen er indstillet på fleksible arbejdstider, og stillingen forudsætter geografisk fleksibilitet.

Koordinatoren bliver medarbejder i Folkekirkens Familiestøtte og vil indgå på lige fod med øvrige medarbejdere i forhold til vidensdeling, faglig sparring, kursusaktiviteter, samarbejde mv.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

For nærmere information kontakt:
Konstitueret leder, souschef og fagchef i Folkekirkens Familiestøtte Lisbeth Andreassen Ryelund, 30 33 50 02, liar@km.dk

Ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sendes senest den 6. januar 2020 kl 12 til  Lisbeth Andreassen Ryelund via 8114fortrolig@sogn.dk

Der vil blive afholdt 1. og 2. samtalerunder i januar måned.