Sankt Lukas Kirke har altid mindst to sideløbende indsamingsprojekter: Et projekt med et lokalt sigte, der støtter  trængte i sognet og administreres og fordeles af Menighedsplejen, og et projekt med et internationalt sigte.

Desuden samles der p.t. ind til et nyt flygel til kirken.

Ved at lægge penge i kirkebøsserne støtter du kirkens indsamlingsprojekter.

Men der er også andre måder at støtte på. Læs mere herunder:

 

Indsamling til Menighedsplejen 

Det er muligt at give et bidrag til Menighedsplejen ved Sankt Lukas Kirke via Mobilepay på 29 66 61 63. 
Pengene går til trængte i sognet, blandt andet til julehjælp.  

 

Indsamling til Projekt Faros: Støt uledsagede mindreårige flygtninge i Grækenland

Faros er en dansk-græsk organisation, som i samarbejde med IAS Danmark og en lokal evangelisk kirke hjælper uledsagede mindreårige flygtninge i Athen, Grækenland.

Det anslås, at der er omkring 3.000 uledsagede mindreårige flygtninge i Grækenland. De fleste af disse er fra Afghanistan, Iran og Syrien. De er blandt de mest sårbare i det græske samfund og er udsat for en række fysiske og psykiske belastninger. I Grækenland er der ikke er et etableret system til at hjælpe dem.

Faros har et drop-in center i Athen, hvor uledsagede mindreårige flygtninge kommer ind fra gaden. Her kan de føle sig trygge, udvikle venskaber og få hjælp i deres situation.

Faros har en række tilbud til uledsagede mindreårige flygtninge, herunder socialrådgivning, hjælp til husning, maduddeling, fodboldskole, undervisning i engelsk og modersmål samt andre kortere workshops.

En af de uledsagede mindreårige flygtninge, som Faros har hjulpet, er Fatima på 12 år fra Afghanistan. Fatima var blevet efterladt i Athen af sin mor, som var rejst alene videre til et andet europæisk land.

Faros møder Fatima igennem det opsøgende gadeplans-arbejde. På det tidspunkt bor hun i en lejlighed sammen med 25 flygtninge, og er i chok over nu at være alene i et fremmed land.

Fatima begyndte at komme i drop-in centeret, hvor hun fik omsorg, mad og tøj, imens der blev startet en proces for at finde en god løsning for hende. I den tid sørgede Faros for at der var en familie der tog sig af hende, og at hun fik hjælp til at få bearbejdet hendes situation.

Det lykkedes efter noget tid at få Fatima ind på et asylcenter for flygtningepiger.

Du kan støtte Faros’ arbejde blandt uledsagede mindreårige flygtninge i Athen

Dette kan gøres ved at indbetale et enkelt eller fast månedligt beløb til Faros’ konto hos IAS Danmark:

9712 – 6270281824

Husk at mærke overførslen ”Athen”.

Hvis der ønskes skattefradrag, bedes der også oplyses CPR-nummer.

 

Indsamling til nyt flygel

Sankt Lukas Kirke har et stort behov for et nyt flygel, da det, der i øjeblikket står i kirkerummet (Hornung & Møller 1925), er slidt ned i mekanik og strenge og derfor klinger mindre godt, lige som det holder stemningen meget dårligt.

En hovedreparation kan ifølge fagfolk ikke betale sig.

Dertil kommer, at dets størrelse (160 cm) gør, at det ikke kan "spille kirken op".

Kirken er Aarhus' næststørste med 600 siddepladser, og den akustik gør den til et af byens bedste musikrum. Af samme grund danner den rammen for adskillige CD-optagelser.

I kirken foregår hvert år omkring 30-35 koncerter med solister, ensembler, kor og orkestre, hvoraf adskillige kræver medvirken af et flygel. I de senere år har vi måttet give afkald på koncerter med klaversolister, da det nuværende instrument er for dårligt.

Også mange musikgudstjenester og andre kirkelige arrangementer kræver medvirken af flygel.

Vi søger derfor støtte til indkøb af et flygel af mærket "Bösendorfer", som er et af verdens førende, da vi ønsker et instrument med ubestridelig klanglige og tekniske kvaliteter og af en størrelse (225cm), der gør det egnet til at fylde det store kirkerum med klang.

Vi er så heldige allerede at have modtaget en pæn fondsstøtte, men mangler fortsat midler.

Vi vil derfor ved nogle gudstjenester i kirken samt ved koncerter og foredrag i kirken og kirkens øvrige lokaler, arrangeret af menighedsrådet, samle ind til det ønskede flygel.

En af kirkens indsamlingsbøsser i forhallen vil derfor fra midten af december '17 blive anvendt til flygelindsamlingen, ligesom man via MobilePay kan bidrage ved at sende til 2966 6165, Mrk. "Flygel".