I Sankt Lukas Kirke har vi konfirmation af elever fra Frederiksbjerg Skole og Forældreskolen samt undervisning af børn med særlige behov fra skoler i Aarhus Søndre Provsti og Aarhus Domprovsti.

For at blive konfirmeret skal man deltage i konfirmandundervisningen og et antal gudstjenester.

Derudover skal man være døbt. Hvis man ikke er døbt inden konfirmandundervisningen går i gang kan man blive døbt på et givent tidspunkt før konfirmationen – enten her i kirken eller i sin bopælskirke. Dåben kan finde sted under en almindelig gudstjeneste eller ved en særlig dåbsgudstjeneste efter aftale med den præst der skal døbe.

Er man døbt i et andet kristent trossamfund bliver man ved konfirmationen optaget i den danske folkekirke. 

I Aarhus er der – med få nødvendige undtagelser – blevet anbefalet, at alle konfirmationer rykkes til efteråret, så vi er nogenlunde sikre på, at vi ikke bliver nødt til at udskyde det igen.

Konfirmationsdato for Frederiksbjerg Skole er 

Søndag d. 2. maj 2021

 

Konfirmationsdato for Forældreskolen er

Søndag den 9. maj 2021

Kl. 9.00: 7.Y

Kl. 11.00: 7.Z